Το βιβλίο μας

Αν μπείτε στη διεύθυνση http://i-nous.org/ και κάνετε κλικ στα <<δικά σας βιβλία>>, διαβάστε την ιστορία με τίτλο <<Το  χωχαρουπάκι>>. Μία έκπληξη σας περιμένει!