Η επιρροή των γονιών στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών…

https://bit.ly/2S4oHe3

Advertisements

12η Συνάντηση-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΩΝ

α΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να προβληματιστούν τα παιδιά σχετικά με τις αποφάσεις και τις επιρροές που δέχονται.

β΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να συνηθίσουν τα παιδιά στον κριτικό τρόπο σκέψης.

γ΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να ανιχνευθεί η σημασία που μπορεί να έχει το όχι. Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη σπουδαιότητα να λένε όχι όταν πρέπει.

11 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

α΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να απελευθερωθεί η σωματική έκφραση. Να ενισχυθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος απόδοσης των φράσεων. Να βελτιωθεί η μη λεκτική απόδοση της άποψης.

β΄ δραστηριότητα – στόχος:  Να αντιληφθούν τα παιδιά τους διαφορετικούς τρόπους διεκδίκησης και τις συνέπειες της χρησιμοποίησής τους.

γ΄ δραστηριότητα – στόχος:  Να πάρουν μέρος οι μαθητές/τριες σε διαπραγματεύσεις. Να περάσουν από το ρόλο του διαμεσολαβητή.

9η Συνάντηση-ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

α΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να νιώσουν τα παιδιά τη χαρά της εποικοδομητικής συζήτησης. Να γνωρίσουν καλύτερα τους/τις συμμαθητές/τριες τους. Να συνηθίσουν τις αρχές του διαλόγου, την ενεργητική ακρόαση, την εγκράτεια, το ενδιαφέρον κλπ.

β΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να ενισχυθεί η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία – Να απελευθερωθεί η γλώσσα του σώματος – Να διαπιστωθεί η διαφορετική αντίληψη των ατόμων.

γ΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να αναλάβουν ρόλους έκφρασης ουσιαστικού λόγου και  επιχειρημάτων. Να λειτουργήσουν ως ομάδα. Να συνεισφέρουν σε εποικοδομητικές συζητήσεις & συνεντεύξεις.

 

8η Συνάντηση-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

α΄ δραστηριότητα  – στόχος: Να συνεργαστούν  τα παιδιά στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

β΄ δραστηριότητα  – στόχος: Να συνεργαστούν  τα παιδιά στην κατασκευή ενός παραγώγου – Να νιώσουν τη χαρά της κοινής δημιουργία.

 

 

7η Συνάντηση – Υπεύθυνες στάσεις

α΄ δραστηριότητα  – στόχος: Να διερευνηθεί η έννοια της υπεύθυνης στάσης και να συνδεθεί με την καθημερινότητα – Να αναγνωρισθεί η σημασία της υπευθυνότητας για τη ζωή μας.

β΄ δραστηριότητα  – στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην άσκηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς στη ζωή και τις διάφορες εκδοχές που υπάρχουν – Να συνεργαστούν τα παιδιά και να εκφραστούν ελεύθερα.

γ΄ δραστηριότητα  – στόχος: Να αναπτύξουν τα παιδιά υπεύθυνες στάσεις μέσω της ώριμης παρατήρησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.