Πώς γράφω μια πρόσκληση;

Κάνοντας κλικ στην παρακάτω διεύθυνση θα δείτε μια παρουσίαση για το «Πώς γράφω μία πρόσκληση».

http://www.slideboom.com/presentations/1150283/%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7