Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

http://www.jele.gr/activity/a/math/math083.swf

Advertisements