Γεια σου, κότσυφα

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa081.swf

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa084.swf

Advertisements