Επανάληψη στο «μισό»

http://www.jele.gr/activity/a/math/math113.swf

Advertisements