Μέτρηση μεγεθών

http://www.jele.gr/activity/a/math/math018.swf

http://www.jele.gr/activity/a/math/math019.swf

Advertisements