Λεξικά

Σήμερα 20 Ιανουαρίου ασχοληθήκαμε με τα λεξικά μας. Η κάθε ομάδα θα φτιάξει το δικό της. Είναι μια παραγωγική διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, συνεργασία και βοηθά στην οργάνωση και στην επεξεργασία των πληροφοριών από τα παιδιά. Αυτή η δράση θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

images