3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων στην ομάδα ενισχύει την
αίσθηση ταυτότητας. Η αποδοχή μας από τους άλλους συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων
μεταξύ μας.
ΣΤΟΧΟΣ :
Να νιώσουν ασφαλείς δημιουργώντας
σχέσεις στην ομάδα
Να επεξεργαστούν αντίθετα θέματα
(καταστάσεις, συναισθήματα, κ.λ.π.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Advertisements