Ψαράκια

http://cdn.abowman.com/widgets/fish/fish.swf?up_fishColor3=6740F4&up_fishColor4=40F1F4&up_fishColor8=F49A40&up_numFish=10&up_fishColor10=F45B40&up_fishColor9=F45540&up_fishColor6=70F440&up_backgroundImage=http://&up_fishColor2=F440F1&up_foodColor=7447FC&up_backgroundColor=F0F7FF&up_fishName=Fish&up_fishColor5=40F49A&up_fishColor7=F4E540&up_fishColor1=F45540&» target=»_blank»>

 

Advertisements

Ενυδρείο

http://cdn.abowman.com/widgets/fish/fish.swf?up_fishName=Fish&up_fishColor10=F45540&up_backgroundImage=http://&up_fishColor6=409DF4&up_numFish=6&up_foodColor=FCB347&up_backgroundColor=F0F7FF&up_fishColor5=40F440&up_fishColor1=B81E09&up_fishColor7=F45540&up_fishColor8=F45540&up_fishColor2=5240F4&up_fishColor3=F440E2&up_fishColor9=F45540&up_fishColor4=8240F4&» target=»_blank»>Ταΐστε τα ψαράκια. Κάντε κλικ στη διεύθυνση και μετά κάντε πάλι κλικ σε ένα σημείο για να ρίξετε τροφή.