Επανάληψη στη διαίρεση

Για να κάνετε επανάληψη στη διαίρεση ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή:

  • κάντε κλικ στο λογισμικό των μαθηματικών του Π.Ι.
  • μαθηματικά Β’ δημοτικού
  • διαίρεση

Καλά να περάσετε!