Η δημοσιογράφος

Μία δράση που εφαρμόζουμε στην τάξη μας είναι «ο/η δημοσιογράφος». Κάθε πρωί ένας/μια μαθητής/τρια υπενθυμίζει στους/στις υπόλοιπους/πες τι συνέβη στο προηγούμενο μάθημα.

pizap.com14476992177032

Advertisements