Γεωμετρικά σχήματα, γεωμετρικά στερεά

http://www.jele.gr/activity/a/math/math012.swf

http://www.jele.gr/activity/a/math/math013.swf

Advertisements