Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

http://www.jele.gr/activity/b/math/mathB063.swf

http://www.jele.gr/activity/b/math/mathB069.swf

Advertisements