Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

http://www.jele.gr/activity/b/math/mathB063.swf

http://www.jele.gr/activity/b/math/mathB069.swf

Advertisements

Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις- Η υπέβαση της δεκάδας

Κάνε κλικ στη διεύθυνση:

http://www.jele.gr/activity/a/math/math107.swf

Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών

http://bit.ly/1RKM1It

http://www.jele.gr/activity/a/math/math097.swf

Advertisements

Επανάληψη στην αφαίρεση

http://www.jele.gr/activity/a/math/math044.swf

Advertisements

Παίζω με την αφαίρεση

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_subtraction.htm

Advertisements

Αφαίρεση

Advertisements

Πρόσθεση – Αφαίρεση

Advertisements