Μυστική μαθήτρια

                                                                                   Μπράβο σου!

Advertisements

Αναμνήσεις

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182870158kP642211556o1l1/memories

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182875174kP695280884o1l1/secret-pupil

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182877298kP688874686o1l1/secret-pupil-2

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182883010kP700595200o1l1/activities

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182884468kP571217113o1l1/activities-2

10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Η διαδικασία του αποχωρισμού είναι μία έκφανση της ζωής μας.
Σημαίνει ταυτόχρονα την ολοκλήρωση εμπειριών και σχέσεων και την έναρξη νέων.
Διατηρούμε την εμπειρία από τη συμμετοχή μας σε μια ομάδα με ό, τι αυτό μπορεί να σημαίνει
για τον καθένα.
ΣΤΟΧΟΣ
Αποχαιρετισμός των μελών
Ολοκλήρωση ομάδας