12η Συνάντηση-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΩΝ

α΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να προβληματιστούν τα παιδιά σχετικά με τις αποφάσεις και τις επιρροές που δέχονται.

β΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να συνηθίσουν τα παιδιά στον κριτικό τρόπο σκέψης.

γ΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να ανιχνευθεί η σημασία που μπορεί να έχει το όχι. Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη σπουδαιότητα να λένε όχι όταν πρέπει.