Ωραίες κατασκευές στο μάθημα των τεχνικών. Μπράβο παιδιά!

Advertisements

Αναμνήσεις

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182870158kP642211556o1l1/memories

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182875174kP695280884o1l1/secret-pupil

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182877298kP688874686o1l1/secret-pupil-2

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182883010kP700595200o1l1/activities

 

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d182884468kP571217113o1l1/activities-2