9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Σε όλη τη διάρκεια μιας ομάδας αναπτύσσονται σχέσεις από τις
διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτήν και συναισθήματα από τα θέματα που έχουν ανακινηθεί
στον καθένα. Το «κλείσιμο» των θεμάτων, το μοίρασμα της εμπειρίας και η αίσθηση της
προοπτικής του μέλλοντος, αποτελούν στοιχεία της σταδιακής ολοκλήρωσης και του
αποχωρισμού της ομάδας με ομαλό και ασφαλή τρόπο.
ΣΤΟΧΟΣ
Προετοιμασία για τον αποχωρισμό της
ομάδας

Advertisements

Μυστική μαθήτρια

                                                                                           Μπράβο σου!