12η Συνάντηση-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΩΝ

α΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να προβληματιστούν τα παιδιά σχετικά με τις αποφάσεις και τις επιρροές που δέχονται.

β΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να συνηθίσουν τα παιδιά στον κριτικό τρόπο σκέψης.

γ΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να ανιχνευθεί η σημασία που μπορεί να έχει το όχι. Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη σπουδαιότητα να λένε όχι όταν πρέπει.

11 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

α΄ δραστηριότητα– στόχος:  Να απελευθερωθεί η σωματική έκφραση. Να ενισχυθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος απόδοσης των φράσεων. Να βελτιωθεί η μη λεκτική απόδοση της άποψης.

β΄ δραστηριότητα – στόχος:  Να αντιληφθούν τα παιδιά τους διαφορετικούς τρόπους διεκδίκησης και τις συνέπειες της χρησιμοποίησής τους.

γ΄ δραστηριότητα – στόχος:  Να πάρουν μέρος οι μαθητές/τριες σε διαπραγματεύσεις. Να περάσουν από το ρόλο του διαμεσολαβητή.