4η Συνάντηση- Συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στόχοι:

1)Να μάθουν τα παιδιά ασκήσεις αντιμετώπισης του στρες.

2)Να αναγνώρισουν τις καταστάσεις που προκαλούν το άγχος και να μετρήσουν την έντασή του σε σχέση με τον Εαυτό τους. Κατανόηση των ατομικών διαφορών.

3)Να βρεθούν τρόποι βοήθειας ή χειρισμού μιας κατάστασης που προξενεί στρες – Ανάπτυξη υποστήριξης και επιχειρήματος.