Νησιά

Στη Μελέτη Περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με τα νησιά. Τα παιδιά έφτιαξαν νησιά με τις πλαστελίνες τους,ψαράδες να ψαρεύουν και άλλα πολλά!

pizap.com14637522666891

pizap.com14637523318972

pizap.com14637524762073

Ψυχική υγεία-12η Συνάντηση

Τέλος του προγράμματος.

Στόχοι:

  • Να εκφραστούν τα συναισθήματα που δημιουργεί ο αποχωρισμός.
  • Να εκφραστούν τα συναισθήματα που βίωσε το παιδί κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.