3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων στην ομάδα ενισχύει την
αίσθηση ταυτότητας. Η αποδοχή μας από τους άλλους συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων
μεταξύ μας.
ΣΤΟΧΟΣ :
Να νιώσουν ασφαλείς δημιουργώντας
σχέσεις στην ομάδα
Να επεξεργαστούν αντίθετα θέματα
(καταστάσεις, συναισθήματα, κ.λ.π.)

Advertisements

2ο εργαστήριο

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας είναι προϋπόθεση για την
    ομαλή προσαρμογή στην ομάδα. Ο καθένας έχει την ανάγκη να δηλώσει την
    προσωπική του παρουσία σε αυτήν.
  • ΣΤΟΧΟΙ:
    Συνοχή των μελών της ομάδας.
    Ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας στην ομάδα.

 

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης-1ο εργαστήριο

Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, θα υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας που θα έχει στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Θα πραγματοποιηθούν 10 δίωρες συνεδρίες ξεκινώντας από αυτή την Τρίτη. Η πρώτη θα έχει βασικό άξονα την αποσαφήνιση των ορίων και των δυνατοτήτων των μελών της ομάδας και θα συμβάλει στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας. Θα ήταν καλό να συζητάτε με τα παιδιά σας για τις δράσεις που θα πραγματοποιούμε όπως και για τα συναισθήματά τους. Αν θέλετε οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας!